Çarşamba, 22 Haziran 2022 05:44

STRATEJİK DÜŞÜNME

Yazan

 

 

Daniel Dennett'in "Popperian Competence" adını verdiği,  yani içinde bulunduğumuz çevreyi ve geleceği modelleme becerisi olarak tanımladığı beceri, aslen stratejik düşünme veya kurumsal hayatta stratejik yönetim olarak tanımlamaya çalıştığımız şey.

 

Başka bir ifadeyle stratejik düşünme, oyunda başarılı olmak için, önce oyunu anlamak ve beynimizdeki içsel simülatörde oyunun seyrini simüle etmek anlamına geliyor. Beynimizdeki video oynatıcı, hikayenin olası senaryolarını ileri sararak sonuçları görmeye ve bir karar vermeye çalışıyor.

 

Oyunu modellerken sorulacak bazı sorular;

 

§  Oyuncular kim ?

§  Nasıl bir oyun alanı ?

§  Oyun alanındaki engeller ?

§  Kısayollar, kestirmeler var mı ?

§  Çıkmaz yollar, sokaklar var mı ?

§  Oyun kurucu, kural koyucu var mı ?

§  Oyunun kuralları nedir ?

§  Hile yapılabilir mi ?

§  Hile yapanların yakalanma ihtimali ne ?

§  Hile yapanlara karşı ne yapılabilir/yapabilirim ?

§  Hangi pozisyonu hedefliyorum ?

§  Bu pozisyon için rakiplerim var mı ?

§  Çıkar birliğimiz olanlar var mı ?

§  İş birliği imkanları var mı ?

§  Rakipler, diğer oyuncular kimler ?

§  Üzerine oyun kurabileceğim kimseler var mı ?

§  Başarılı olmak için yapılması gerekenler ?

§  Diğer oyuncuların hamlelerine bağımlılığım var mı ?

§  Diğer oyuncuların karar ve hamleleri ne yönde ve ne derece benim sonucumu etkiliyor ?

§  Rastlantısallık veya belirsizlik içeren bölümler hangileri ?

§  Hesaplanabilir rastlantısallıklar var mı ?

§  Karar alırken kullanabileceğim düşünsel araçlarım var mı ?

§  Rakiplere göre zayıf ve güçlü yönlerim neler?

§  Elimdeki silahların/araçların güç ve etkinliğini rakiplerin elindekilerle karşılaştırmalı durumu ?

§  Zaman boyutunun etkisi ne ?

§  Temel/köklü değişim yaratabilecek unsurlar var mı (Savaş, teknolojik sıçrama, devlet müdahelesi vb) ?

§  Alternatif oyun planlarım ne ?

§  Oyun planlarında süreç başladıktan sonra değişiklik imkanı var mı ?

§  Çıkış mümkün mü ?

§  Çıkış alternatiflerinin maliyetleri ne ?

 

Hikayeleştirme/kurgu sevenler, stratejik yönetimin ne olduğunu anlamlandırmak için; mafyaya veya hapse yeni giren birinin hayatta/ayakta kalma mücadelesini canlandırabilir aklında.

 

Herkesin beynindeki içsel simülatör aynı gerçeklikte ve ayrıntıda olmuyor doğal olarak.

 

Beyindeki video oynatıcılarımız da aynı çözünürlükte değil. Bazılarımızın video kalitesi SD iken, bazılarımızın UHD. Hatta 8K olanlar bile olabiliyor.

Bazılarımızın senaryoları fantezi veya science fiction iken, sorgulayan ve eleştirel düşünebilen diğerleri gerçeğe dayalı olaylardan esinleniyor.

Çarşamba, 22 Haziran 2022 05:43

GEREK VE YETER

Yazan

 

 

Sürücü 1 : Kardeşim sinyal verdik ya, ne çemkiriyorsun?

 

Sürücü 2 : Sevgili kardeşim bravo sana. Sinyal verdin ama gelip çarptın bana. Şerit değiştirmek için sinyal vermen gerekli anladık da, yeterli mi ? Aynaya da baksaydın keşke!

 

Gerek ve yeter koşullar, bir kavramı tanımlarken veya anlamlandırmaya çalışırken kullandığımız oldukça işe yarayan mantıksal araçlardır. 4 farklı durum söz konusudur.

 

1) X, Y için yeterlidir ancak gerekli değildir. Örneğin, bir şeklin kare olması, dikdörtgen olması için yeterlidir ama gerekli değildir.

 

2) X, Y için gereklidir ancak yeterli değildir. Örneğin, bir şeklin kare olması için, dikdörtgen olması gereklidir ama yeterli değildir.

 

3) X, Y için ne gerekli ne de yeterlidir. Örneğin, bir şeklin üçgen olması, kare olması için ne gerek ne de yeter koşuldur.

 

4) X, Y için hem gerekli hem de yeterlidir. Örneğin, dört kenarlı bir şeklin her bir iç açısının 90 derece olması, dikdörtgen olması için hem gerekli hem de yeterlidir.

 

Gel gör ki, bu basit akıl yürütme aracını kullanamayanlar sebebiyle gündelik hayatta sıklıkla sorunla karşılaşırız.

 

Kurumsal hayatta da örneklerini görmek mümkündür.

 

Patron/yönetici: " Sektör ortalamalarının üzerinde maaş veriyoruz. İş beğenmiyor bunlar."

 

Ortalama bir maaş vermek gerek koşul ama yeter koşul değil demek ki.

 

Kişisel gelişim gurusu : "Yeterince istersen başarırsın."

 

Yeterince istemek ne gerek ne de yeter koşuldur başarmak için.

 

Kurumsal hayatta 4 (perfect fit), yani pozisyon için gerekli ve yeterli olmak gerekir. 1 (over qualified) olursanız, yani yeterli ama gerekli değil, pozisyonun gereklerinden fazlasına sahipsiniz anlamına gelir.

 

 

 

 

“Bilginin Yarılanma Ömrü” bir alandaki mevcut bilginin yarısının değişeceği veya anlamsız hale geleceği zaman aralığını ifade eden bir kavram.

 

Samuel Arbesman’ın “The Half-Life of Facts” kitabı ile popüler olmuş, fizikteki “Yarı Ömür”den esinlenen bir tanımlama.

 

Verilen örnekler ve kanıtlar daha çok fikir veya teorilerin eskimesiyle ilgili olmasına rağmen, özünde sahip olduğumuz bilginin değişim hızına ve ivmesindeki artışa vurgu yapan bir kavram.

 

Rao V. Vemuri’nin bir makalesinde kullandığı görseli ana fikri verme amaçlı paylaştım.

 

Farklı alanlarda çok farklı yarılanma ömürlerinden bahsetmek mümkün ve yarılanma ömürleri her geçen gün daha da kısalıyor.

 

Bir tarafta bilgi sürekli ve hızlı bir şekilde değişirken, diğer tarafta bilgiye ulaşmak her gün daha kolay ve daha ucuz hale geliyor.

 

Bu çerçeveden bakıldığında, öğrencilerin kısa sürede geçerliliğini yitirecek bilgilerle yüklendiği üniversite eğitimi vakit ve kaynak israfı gibi duruyor.

 

İnsanları bilgiyle yüklemek yerine, bilgiyi kullanma becerilerini geliştirmeye odaklanmak gerekli belki de.

 

Veri, enformasyon ve bilgi kümeciklerini arasındaki ilişkileri tespit edebilme ve amaca uygun kullanma becerilerini geliştirmeye yönelik; eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, stratejik düşünme, analitik düşünme ve karar alma yetkinlikleri üzerine odaklanan yeni bir yüksek eğitim sistemi çözüm olabilir. Bu sistem öğrencilere bilgi yüklemez.

 

Üniversiteler öğrenci eğitme işinden müstesna bir şekilde, bilgi ve bilim üreten kurumlar olarak faaliyetlerini sürdürürler. Ürettikleri bilgi ve bilim çıktılarını, dijital olanakları kullanarak ihtiyaç duyanların kullanımına sunarlar.

 

Kurumlar ihtiyaç duydukları insan kaynağını, bilgiyle yüklenmemiş ancak akıl yürütme becerileri kazandırılmış bu yeni mezunlar arasından seçer. İş tanımı kendilerine verilen bu yeni elemanlar, kendilerine tanınan süre içerisinde, işleri için gerekli bilgilere ulaşarak, eğitimde edindikleri akıl yürütme becerileri ile işlerine yansıtırlar.

 

Bu yeni sistemde, bugün bir anlamda lisanslama/ehliyet sistemi olarak kullanılan üniversite mezuniyetinin (Avukatlık, Mimarlık, Mühendislik, Doktorluk vb.) yerini alacak yeni bir lisanslama mekanizmasına ihtiyaç doğacaktır. Merkezi lisanslama mekanizması, bugün üniversite kalite farklılıklarının ortaya koyduğu yeterlilik farklarını kaldırmak açısından da faydalı olacaktır.

Çarşamba, 08 Haziran 2022 17:30

Z KUŞAĞI

Yazan

 

 

 

Beyin karşılaştırır.

 

Benzerlikler ve zıtlıklar üzerine çalışır.

 

- Olur / Olmaz

 

- Doğru / Yanlış

 

- İyi / Kötü

 

- İşe Yarar / Yaramaz

 

şeklinde kararlar verir.

 

Beyni ne kadar çok karşılaştırma yapabileceği doğru kalıp ve şablon ile beslersen, hızlı/otomatik karar verdiği durumlarda o derece doğru değerlendirme yapabilmesi imkanı vermiş olursun.

 

Öğrenme ve deneyim denilen şey de budur aslında. X ve Y kuşağının daha fazla yaşanmışlık sebebiyle avantajı veya dezavantajı buradadır. Uzun yaşanmışlıklarında doğru şablonlar biriktirenler avantajlıdır.

 

Çünkü çoğu karar veya yargı anlık olarak; hazır şablon, tecrübe ve eski örneklerle karşılaştırma ile verilir.

 

Çok nadir durumlarda, zaman harcar, detaylı araştırma yapar, sorgular ve akıl yürütürüz. Bunu yapan Z kuşağı gördüğümüzde, "Hah işte, Z kuşağı gümbür gümbür geliyor..." yorumları yaparız.

 

Bir şey okuduğumuzda, birisi bir şey söylediğinde veya bir durumla karşılaştığımızda; o an geçmiş tecrübe ve bilgilerimizden beynimize depolanmış veri tabanındaki kalıplarla karşılaştırır; olur/olmaz, doğru/yanlış, iyi/kötü, işe yarar/işe yaramaz değerlendirmesi yaparız.

 

Bazen duygular, bazen de sezgiler bu karşılaştırma sürecini domine eder. Yani karşılaştırmayı bile doğru yapamaz çarpıtırız.

 

Hatta bazen duygu eşleştirmesi durum karşılaştırmasının yerini alır. Daha önce bir duygu eşliğinde kaydedilmiş bir durum varsa, benzer duygu yaşanan başka bir durum ile karşılaşıldığında, durum değil duygu eşleştirmesi yapılır. Ve durum önceki durumla benzer olarak değerlendirilir.

 

X ve Y kuşağında daha fazla yaşanmışlık olduğundan, duygu ve sezgi çarpıtmasının daha çok olması muhtemeldir.

 

Baştan yanlış ana şablonlarla/kalıplarla başlamamak önemlidir. Çünkü her yeni ayrıntı şablonu, hayat felsefesi denebilecek bu ana şablon üzerine inşa edilir. Belki Z kuşağı burada avantajlıdır.

 

Örneğin, "Şeyhim/liderim öyle istiyor/söylüyor. Ait olduğum gruptaki insanlar bu duruma böyle yaklaşır. " ana şablonu ile işe başladığında, sonrasında doğru ayrıntı şablonlar üretmen mümkün olmaz veya olursa da olsa olsa şanstır.

 

Ana şablon sorgulama şablonu olmalı. Birine biat eden, onun her söylediğini kabul eden, grup kimliği ile karar alan, tek şablonla olayı çözmüş olur. Kolaycı bir yöntemdir. Teslimiyettir. Böyle bir hayatı yaşamak bana göre çok anlamlı değildir.

 

Ana şablon dışında, ayrıntı düzeyinde de şablonlar çalışır. Yanlış şablonları doğru olarak kaydetmek sıkıntı yaratır.

 

Gerçekte öyle olmayan bir süreci veya ilişkiler ağını öyleymiş gibi kaydedersen, beyin karşılaştığı yeni durum ile kaydedilmiş yanlış şablonu karşılaştıracak ve benzerlikler bulursa olur onayı verecektir.

 

Ya da olan bir durumu, mümkün olmayan bir şablon olarak kaydeden beyin, olası benzer bir durumu mümkün değil diye yorumlayacaktır.

 

Yanlış şablonlar, yeni yanlış şablonların da yolunu açar. O yüzden erken yaş eğitiminde eleştirel düşünme/rasyonellik kritiktir.

 

Neticede, X Y Z, iki grup var. Sorgulayan ve sorgulamayan.

 

 

Çarşamba, 08 Haziran 2022 17:25

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK - TRAGEDY OF THE COMMONS

Yazan

 

 

Rasyonelliğin iki paradoksundan ilki olan "Beleşçi Sorunu"nu (Free Rider Problem), bir önceki paylaşımımda ele almıştım.

 

İkinci paradoks ise "Ortak Varlıkların Trajedisi" (Tragedy of the Commons).

 

Son dönemde buzzword olarak herkesin dilinde olan "Sustainability", "Sürdürülebilirlik", "ESG" ve benzerlerinin arka planında olan kavram.

 

Kısaca, kendi faydasını maksimize etmeye çalışan ortak varlık kullanıcılarının, tek tek bağımsız hareketlerinin yarattığı kollektif sonucun, ortak varlığın tükenmesi/zarar görmesi ile sonuçlanması olarak ifade edilebilir.

 

Orta Anadolu Platosunda yer altı su kaynaklarının aşırı kullanımı sebebiyle her gün daha derine sondaj yapılmak zorunda kalınmasından, kendi karasularımızda neredeyse bitirdiğimiz kalkan balığını avlamak için gitiği Romanya karasularında vurulan Türk balıkçı teknelerine kadar yansımalarını görmek mümkün.

 

Paris İklim Anlaşmasına katılmayan ülkeler ve 2020'de anlaşmadan çekilme kararı alan Trump, bu kavramın merkezindeki uyanıkları temsil ediyor.

 

Non-rival ve non-excludable olan kamu mallarındaki beleşçi sorunu ile; rival ve non-excludable ortak varlıkların kullanımındaki uyanıklar sorununu aşmanın yolları mevcut.

 

Gelişmiş toplumlar, uygulanabilir kurallar ve kısıtlamalar ile bu sorunların üstesinden gelebilmiş.

 

Oyunbozanlık yapan beleşçi ve uyanıkların istisnasız cezalandırılacağını bilmek, bireysel davranışlarımızı sürdürülebilirlik çerçevesinde düzenlememizi sağlıyor.

 

Ülkemizde ise durum farklı. Kural ve sistem getirilse bile; ayrıcalıklılar bürokrasisi, gemisini yürüten kaptan zihniyeti ve yolsuzluk ekonomisi sebebiyle, beleşçi ve uyanık cennetiyiz.

 

Son dönemde bu konuda başka bir gelişme daha yaşanıyor. Sürdürülebilirlik konusunda toplumda oluşan duyarlılıktan faydalanmak, rekabet avantajı yaratmak için bazı şirketler kurumsal iletişimlerinde bu konuyu ön plana çıkarıyorlar.

 

 

Özünde uyanıkların/fırsatçıların ödüllendirilmesi olan serbest piyasa ekonomisinde, bu trendin trajediye faydası olur mu önümüzdeki dönemde göreceğiz.

 

 

 

 

Sosyal medya paylaşımlarım benim mi ? Kullanımını sınırlayabilir miyim ? Telif olur mu ?

 

Hukuk ve etik boyutunu bir kenara bırakıp, konuyu ekonomi bakış açısından irdelemeye çalışacağım.

 

Ekonomide bir mal, hizmet veya kaynak iki temel özellik çerçevesinde değerlendirilir.

 

Excludability : Kullanımı ödeme yapanlarla sınırlandırılan şeyler excludable; bilabedel kullanılabilen şeyler ise non-excludable olarak tanımlanıyor.

Örneğin, hava ve deniz non-excludable. Otomobil ise excludable. Sinema izlemek de.

 

Rivalry : Bir şeyin birisi tarafından kullanımı/tüketimi, diğerleri tarafından kullanımını/tüketimini engelliyorsa veya diğerlerinin kullanım/tüketim imkanını düşürüyorsa bu şey rival olarak tanımlanıyor. Tersi durumda ise non-rival.

 

Yani non-rival şeyler, aynı anda sınırsız sayıda kullanıcının ekstra maliyet yaratmadan faydalanabileceği veya kullanabileceği şeyler.

 

Mesela uydu veya karasal tv yayınları non-rival. Doğadaki ağaç üzerindeki meyveler rival.

 

Denizler non-rival ve non-excludable iken, denizlerdeki balık stokları non-excludable ve rival.

 

Görseldeki matriste bu iki özellik çerçevesinde 4 farklı gruplama yapılmış. Özel mülkiyet, klüp malları, ortak kullanımlı mallar ve kamu malları.

 

Şu an sosyal medya'daki paylaşımlarınızı ücretli yapabilme imkanı yok bildiğim kadarıyla. Belki ileride böyle bir özellik getirirler. Dolayısıyla non-excludable diyebiliriz.

 

Paylaşımlarınız aynı anda sınırsız sayıda kullanıcının ekstra maliyet olmadan faydalanabileceği veya kullanabileceği şeyler. Yani, non-rival tanımına giriyor.

 

Non-rival, non-excludable şeyler kamu malı (anonim) grubunda yer alıyor.

 

Kamu malları ile ilgili "Free Rider Problem (Beleşçi Sorunu)" denilen bir kavram var. Kamu mallarıyla ilgili olarak gündeme gelen; bireyin, başkalarının ortaklaşa maliyetini üstlendikleri bir etkinlikten herhangi bir yüke katlanmaksınız yararlanması sorunu.

 

Kamusal mal sunulduğunda, toplumdaki kimsenin kamusal malın finansmanına katılıp katılmadığına bakılmaksızın kamusal malın tüketiminden dışlanamadığı; bu gerçeğin farkında olan bireyin de, kamusal mala ilişkin gerçek tercihini açıklamayarak bedel ödemeden de saf kamusal malın tüketimine devam edebileceği güdüsü olarak tanımlanıyor.

 

Sosyal medya platformları aslen, içerik üreticilerinin üzerine inşa edilmiştir. Kamusal malın finansmanını sağlayan vergi mükellefleri gibi, sistemi besleyenler bu içerik üreticileridir.

 

İçeriklerinin, bazı kişiler tarafından isim vermeden, kendi üretimleri gibi paylaşılması; sanırım bu beleşçi problemi sebebiyle içerik üreticilerini rahatsız ediyor.

 

Belki konu beleşçi problemi ile ilgili değildir. Ratingin getirisi ile ilgili rekabettir şikayetin sebebi.

 

Çünkü, asıl amacınız fikirlerinizin daha büyük bir kitleye ulaşması ise, kaynak belirtilmeden yapılan paylaşımlardan da rahatsız olmamanız gerekir.

 

Sanırım bazı içerik üreticilerini rahatsız eden, isimsiz paylaşım yapanların; tanınmak, takdir görmek, fark edilmek, kendi ürün, hizmet veya kişisel imajını satmak vb yollarla bu işten kişisel çıkar sağlamaya çalışmaları.

 

Beleşçi problemine geri dönersek, belki de vergi ödemeden vergi ödüyormuş gibi yapanlarla özdeşleştiriliyordur kopyacılar.

 

 

 

 

 

 

Pazartesi, 23 Mayıs 2022 08:44

AHKAM - GÖZLEM

Yazan

 

 

Görseldeki kıyafetin rengi konusu popüler olmuştu bir zamanlar. Fotoğrafa bakanların bir kısmı altın rengi ve beyaz olarak görürken, diğerleri mavi ve siyah olduğu yönünde ısrar ediyordu.

 

İnsanlar, bir kısmı sosyal medyada olmak üzere, çeşit çeşit savlar, düşünceler paylaşıyor.

 

Ortaya atılan savı değerlendirirken, öncelikle argümanın açıklayıcı mı (descriptive), yoksa normatif mi (normative) olduğunu bakmak gerekiyor.

 

Açıklayıcı savlar, bir şeyi açıklayan, tasvir eden savlar olarak ifade edilebilir. Bir anlamda gözlem paylaşımı veya durum tespiti de denilebilir.

 

Örneğin, “Görseldeki elbise altın ve beyaz renklidir” ifadesi açıklayıcı bir savdır. Ya da “İstifa eden çalışanların büyük çoğunluğu zayıf liderlik sebebiyle ayrılıyorlar” ifadesi de açıklayıcı bir savdır. Katılırsınız veya katılmazsınız. Kendiniz doğruluğunu bizzat test etmek isteyebilir, gözlemin kaynağını veya objesini araştırabilirsiniz.

 

Diğer taraftan normatif savlar bir değerlendirmede bulunurlar. Çoğunlukla bir norma, ideale veya alternatife göre karşılaştırma yaparlar. Yorumdurlar, ahkamdırlar.

 

Çoğunlukla, iyi-kötü, doğru-yanlış, ..malı/..mamalı vb. ifadeler içerirler.

 

Örneğin, “Yöneticiler iter. Liderler ise çeker. Yöneticiler emir verir. Liderler iletişim kurar” ifadesi normatif bir savdır. Veya “Başarmak istiyorsan yeterince istemelisin” ifadesi de.

 

Açıklayıcı savlar olanı tanımlarken, normatif savlar olması gerekeni söyler.

 

Normatif savlar üç alt başlıkta sınıflandırılabilir.

 

1)  Ahlaki

2)  Kişisel

3)  Epistemik

 

Ahkam kesen savları değerlendirirken; ahlaki olarak mı,  söyleyen kişinin çıkarları/tercihleri için mi, yoksa objektif gerçeklik (epistemik) anlamında mı olması gereken ifade ediliyor hususunun öncelikle belirlenmesi gerekir.

 

Sonrasında referans olarak kabul edilen norm veya idealin geçerliliğine bakmak gerekir.

 

Kişisel gelişim ve liderlik konusunda iddialı paylaşımların çoğunda referans, ya dinlenen anekdotlar veya kişisel deneyimlerdir.

 

Kişisel deneyimler faydasızdır demiyorum ancak, norm veya ideal olmaktan çok uzaktır.

 

Dost sohbetlerinde, iyi hikaye anlatıcılarından dinlenen deneyimler keyiflidir. Diğer taraftan, referans olarak kabul ederken dikkatli olmak gerekir. Özellikle bedeli yüksek olan kararlar alırken.

 

Cumartesi, 07 Mayıs 2022 14:36

LİDERLİK

Yazan

 

Liderlik, insanların satın alacağı bir grup kimliği yaratıp insanlara benimsetme işidir.

 

Bunu yapabildiğinizde, güdümlü akıl yürütme (motivated reasoning) dinamikleri sebebiyle, sorgulamadan grup çıkarları çerçevesinde hareket eden insanlardan oluşan bir topluluk oluşturmuş olursunuz.

 

Tarikatler de böyle çalışır, şirketlerin kurumsal kültürleri de. Siyasi partiler de, elit sosyal klüpler de.

 

Bunu yapabilen kurumsal veya siyasi liderlere övgüler düzülürken, tarikat liderlerine genelde tüüü kaka denir.

 

Oysa ki hepsinin yaptığı aynıdır. Grup kimliği ve tanımlanan etiketler çerçevesinde otomatik hareket eden bireylerden oluşan bir yapı oluşturmak.

 

Liderlik başarı derecesini, grup üyelerinin sorgulamadan harekete geçme pratiğinin ne derece yüksek olduğuna göre ölçme eğilimi gösteririz.

 

Güdümlü akıl yürütme nedir ve nasıl çalışır derseniz;

 

https://youtu.be/LyCRH5W8omE

 

Liderlik eğitimlerinde vizyon vizyon diye ısrar edilen bu grup kimliğidir.

 

Misyon ile bu kimliğe anlam katmaya çalışılır. Grup üyelerinin anlam arayışlarında satın almaları beklenen budur.

 

Kurumsal değerlerimiz/ilkelerimiz diye ilan olunanlar ise grup üyelerinin üzerlerine yapıştırmaları beklenen etiketler

 

Grup kimliği çerçevesinde güdümlü akıl yürütme mekanizmasının güzelliği, lider olarak her seferinde insanları ikna etmek veya motive etmek zorunda kalmanız gerekmemesinden gelir.

 

Lider grup kimliğini oluşturduğunda, üyeler otomatik olarak grup hedefleri ve öncelikleri çerçevesinde hareket etmeye başlarlar. İlk hareket verilmiştir artık. Sorgulama yoktur.

 

Zaman zaman grup kimliğini sağlamlaştıran, safları sıkılaştıran, duyguları pompalayan müdahaleler hariç, çok efor sarfetmeye gerek yoktur lider için.