SORUNLU KREDİ ODAKLI FİNANSAL ANALİZ

AMAÇ :

İÇERİK

SÜRE

Kredi değerliliği ölçümü için yapılan finansal analizde, genel amaç temerrüt olasılığını tahmin etmektir. Bu genel amaçtan çok  daha önemli spesifik amaç ise, çoktan sorunlu hale gelmiş ancak henüz ödeme problemi aşamasına gelmemiş firmaları başlangıçta tespit edebilmektir.  Bu programın amacı, gerek gerçeği yansıtan finansal tablolardaki, gerek bilinçli veya bilinçsiz şekilde gerçekten saptırılmış finansal tablolardaki; sorunlu ve/veya gizlenmiş alanlara ilişkin ipuçlarını tespit edebilme becerisini katılımcılara kazandırmaktır.

Bu program sonrasında katılımcıların;

 • Finansal tablolarda içeriği araştırılması gereken, açıklamaya ihtiyaç duyulan kalemleri farkedebilme/tespit edebilme,

 • Gerçekten sapan durumlara ilişkin finansal tablolarda gereken aktarma ve arındırma işlemlerini yapabilme,

 • Aktarma arındırma sonrası varsa firmanın sorununu (karlılık, borçluluk, yetersiz özkaynak, likidite, yanlış finansman, sektör/pazar kaynaklı sorunlar, yüksek risk seviyelerinde çalışma vb...) belirleyebilme,

 • Sorun giderilebilir ise, kreditörün içerisinde bulunduğu/bulunmadığı alternatif çözümler üretebilme

becerilerini kazanmaları hedeflenmektedir.                                                               

1.  Finansal Tablolardaki Ana Kalemler ve Anormallikler

 • Faaliyet Döngüsüne İlişkin Kalemlerin Oluşumu
 • Faaliyet Döngüsü Kalemlerindeki Anormalliğin ve/veya Değişimin Tespiti
 • Yatırıma, Amortismana ve Yatırım Finansmanına İlişkin Kalemlerin Oluşumu
 • Yatırım, Amortisman ve Yatırım Finansmanı Kalemlerindeki Anormalliğin ve/veya Değişimin Tespiti
 • Ortaklar, Avans ve Diğer Kalemlerinin, Aktif ve Pasif Tarafında Çalışma Mantığı,
 • Ortaklar, Avans ve Diğer Kalemlerindeki Anormalliğin ve/veya Değişimin Tespiti
2.  Finansal Tablolardaki Gerçekten Sapma Durumları

 • Kayıtdışı Gelir/Gider ve Varlık/Borç,
 • Firmanın Vergi Ödememe Amaçlı Uygulamaları,
 • Firma Ortaklarının Giderleri ile Firmanın Giderleri Arasındaki Geçişmeler,
 • Firma Ortaklarının ya da Bağlantılı Firmaların Nakit Kullanımı,
 • Gayri Resmi Kar Dağıtımı,
 • Kredi Almaya veya Yatırımcıları Yanıltmaya Yönelik Makyajlama,
 • Gerçek Değerinde Gösterilmeyen/Gösterilemeyen Varlık ve Borçlar
3.  Gerçekten Sapan Durumlara İlişkin Aktarma ve Arındırma İşlemleri

 • Fiktif Varlık veya Varlıkların Değerinin Olduğundan Farklı Olması,
 • Gösterilmeyen Borçlar veya Borçların Değerinin Olduğundan Farklı Olması,
 • Fiktif Gelir veya Gelirlerin Değerinin Olduğundan Farklı Olması,
 • Gösterilmeyen Gider veya Giderlerin Değerinin Olduğundan Farklı Olması,
 • Varlıkların Vadesinin Olduğundan Farklı Olması,
 • Borçların Vadesinin Olduğundan Farklı Olması,
 • Gösterilmesi Gereken Kalemlerden Farklı Kalemlerde Gösterilen Bakiyeler,
4.  Aktarma ve Arındırma Sonrası Sorun Tespiti

 • Borçluluk Seviyesinin Değerlendirilmesi,
 • Özkaynak Seviyesinin Değerlendirilmesi
 • Karlılık Seviyesinin Değerlendirilmesi,
 • Likidite Durumunun Değerlendirilmesi,
 • Risklilik Seviyesinin Değerlendirilmesi,
 • Finansman Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi,
 • Sektör/Pazar Gelişiminin Değerlendirilmesi
5.  Sorunların Çözümüne İlişkin Öneri ve Tekliflerin Oluşturulması

 • Finansal Borç Yeniden Yapılandırması (Vade, Limit, Kredi Türü, Geri Ödeme Planı, Fiyat vb.)
 • Karlılığı Geliştirmeye Yönelik Öneriler,
 • Likidite Durumunu Yönetmeye Yönelik Öneriler,
 • Riskleri Yönetmeye Yönelik Öneriler,
 • Özkaynak Artışına Yönelik Öneriler, 

2-3 gün