BANKALARDA FİYATLAMA VE VERİMLİLİK

AMAÇ :

İÇERİK :

SÜRE :

Bankaların kobi, ticari, perakende segmentlerinde, portföy yönetmenleri ve yardımcıları ile şube müdürlerinin;

 • Fiyat – pazar payı – spread – kar arasındaki ilişkiyi daha iyi yorumlayarak yönetebilmeleri,

 • Bankacılık ürünlerinde açıklanan fiyatlar ile gerçek maliyet ve getiriler arasındaki farkı anlayıp, hesaplayabilmeleri,

 • Fiyat ile gerçek maliyet/getiri arasındaki farkı hesaplama becerisini kullanarak müşteriye alternatif fiyat teklifleri sunabilmeleri, paket/proje fiyatlaması yapabilmeleri, bu sayede satış becerilerini artırabilmeleri,

 • Kar ve karlılık anlamında hem kişisel performansını hem takımının performansını  maksimize edebilmek için,  şubeler cari faizleri ve kendi piyasasındaki fiyatlar arasındaki ilişkiyi yorumlayıp, buna uygun iş planı oluşturabilmeleri,

 • Piyasadaki kredi ve mevduat fiyatlarını belirleyen genel unsurları irdeleyerek, fiyat değişimlerinin neden kaynaklandığını anlayıp, yorumlayabilmeleri,

 • Genel kredi randımanını artırmaya yönelik riske ve teminata bağlı fiyatlama yapabilmeleri,

hedeflenmektedir.

1.  Faizli Bankacılık Ürünlerinin Türkiye’deki Genel Fiyatlama Pratiği

2.  Üye İşyeri ve Kredi Kartı Randıman ve Maliyet Hesaplamaları

3.  Fiyat – Pazar Payı – Spread – Kar Arasındaki İlişki

4.  Kredi Maliyet Unsurlarının İrdelenmesi ve Hesaplanması

 • Kaynak Maliyeti

 • Zorunlu Karşılıklar

 • Sermaye Maliyeti

 • Operasyonel Maliyetler

 • Kredi Geri Dönmeme Riski

 • Teminat Tahsil Oranı

5.  Farklı Şubeler Cari Faizi Uygulamalarının Fiyatlamada Karlılık Planlaması İçin Kullanımı

6.  Farklı Fiyatlama Pratikleri

 • Peşin Komisyonlu Spot Kredilerde Fiyat Hesaplama

 • Yan Getiri Elde Edilen Spot Kredilerde Fiyat Hesaplama

 • İskonto/İştira Kredilerinde Maliyet Hesaplama ve Alternatif Spot Kredi Fiyatı Hesaplama

 • Taksitleri ve Kredi Tutarı Belli Olan Kredide Referans Fiyat İçin Alternatif Ödeme Planı veya Anapara Tutarı ya da Peşin Komisyon Teklifi Hesaplama

 • Sıfır Faizli, Peşin Komisyonlu/Masraflı Eşit Taksitli Kredilerde, Fiyat/Maliyet Hesaplama

 • Sıfır Faizli, Eşit Taksitli Kredilerde Peşin Komisyon Teklifi Hesaplama

 • Ödemesiz Dönemli, Eşit Taksitli Kredilerde Taksit Teklifi Hesaplama

 • Balon Ödemeli Kredilerde Taksit

 • Nakit Yönetimi (DBS) Fiyatlama

 • Proje Fiyatlama

 • Yan Getirisi Olan Bir İşlemlerde Döviz Kuru Hesaplama

 • Üye İşyeri Komisyon Düşüşü İçin Vadesiz Ortalaması Hesaplama

2 gün