FİNANS SİMÜLASYONU NEDİR ?

Finans Simülasyonu 'Eğer ..... Olursa' (What If Simulation) konseptinde dizayn edilmiş bilgisayar destekli bir simülasyondur. Temel düzeyde finansal okuryazarlıktan, ileri düzey finansal analiz ve finansal yönetim yetkinliklerine kadar geniş bir yelpazeye yönelik geliştirilmiştir. İhtiyaca göre farklı 'Vaka/Grup Çalışması' modülleri ve 'Finans Oyunu Simülasyonu' modülü ile birleştirilerek uygulanabilir.

Başlangıç senaryosu üzerinde 30 farklı parametre değiştirilebilmektedir. Gerçek hayatta ortaya çıkması olası tanımlanmış 100 adet farklı vaka içerisinden seçim yapılarak, modül içeriği ihtiyaca ve tercihlere göre son derece esnek bir şekilde belirlenebilmektedir. Eğitim esnasında, her bir vakadaki parametrelerin farklı veri kombinasyonları simülasyona girilerek her vaka için 3-4 farklı yeni vaka irdelenebilmektedir. Modülün bu özelliği, eğitimin planlanması aşamasında içeriğin özelleştirilmesine ek, katılımcılardan eğitimin seyri esnasında gelen taleplere göre içeriğin farklılaştırılabilmesi esnekliği sağlamaktadır.

Simülasyonun arka planındaki modelleme ve algoritma, nakit modellemesi üzerine temellendirildiğinden, son derece gerçekçi sonuçlar vermektedir. Başka bir ifadeyle simülasyon, 'Olsa olsa şöyle olur...' veya 'Bu şekilde olması gerekir...' benzeri fikir yürütmeye ya da tecrübeye dayandırılan bir simülasyon değildir. Tamamen analitik ve veriye dayalı bir simülasyondur.

Bir şirketin karşılaşması olası gelişmelerin finansal tablolarda yarattığı değişimi simülasyon üzerinde gözlemleyen katılımcılar, sebep sonuç ilişkisi çerçevesinde finansal tablo okuma ve finansal analiz yapabilme yetkinliği kazanmaktadır. Ek olarak finansal yönetimin temel dinamiklerine de hakim olmaktadırlar.

SIK SORULAN SORULAR

Bilgisayar ekranında gerçekleşen bir simülasyon mu ?

Finans Simülasyonu bir bilgisayar simülasyonu olmakla birlikte, bilgisayar tarafındaki giriş ve yönetim işlemleri eğitmen tarafından gerçekleştirilmektedir. Katılımcılar vakalarda tanımlanan değişimlerin etkisini manuel olarak hesaplamakta, akabinde bilgisayar simülasyonu ile hesaplanıp ekrana yansıtılan sonuçlarla karşılaştırmaktadırlar.

Simülasyona kimler katılabilir ?
Senaryosu baştan belli bir simülasyon mu ?
Belli olan senaryo teorik kapsamı sınırlandırmıyor mu ?
Simülasyonda kaç vaka inceleniyor ?