OYUN SİMÜLASYON KONSEPTİ NEDİR ?

Oyun simülasyon konseptinin öncelikle ne olmadığını ifade etmek faydalı olacaktır. Bu konsept, 'animasyon' (animation/spatial simulation), 'ondan sonra' (if then simulation) veya 'eğer olursa' (what if simulation) türü bir simülasyon konsepti değildir. Ayrıca, bilgisayara karşı veya bilgisayarda diğer oyunculara karşı oynanan bir oyun da değildir. Oyun simülasyon konsepti, board game formatında bilgisayar destekli bir simülasyon konseptidir.

Oyun simülasyon konseptinde bilgisayar;

  1. Alınan kararların, dışsal gelişmelerin ve ekonomideki değişimlerin sonuçlara etkisini eş zamanlı olarak hesaplama ve anlık raporlama,
  2. Piyasaya ilişkin grupların aldıkları kararlar çerçevesinde, müşteri ve tedarikçi davranışlarını taklit ederek piyasa paylarının dağıtımı,
  3. Bazı veri serilerindeki volatilitelerin ve grupların işlem hacmi/ortalama/bakiye/pozisyon vb verilerinin takip edilerek riskler için beklenen/beklenmeyen kayıp rakamlarının hesaplanması,
  4. Değerlendirme kriterlerinde grupların sonuçlarının takip edilerek sıralamayı oluşturacak puanlamanın anlık belirlenmesi
işlevlerini gerçekleştirmeye yönelik kullanılmaktadır.

Oyun simülasyon konsepti, rekabette oyuncuların aldıkları kararlar, bir kısım karar dışı gelişmeler ve ekonomideki raslantısal değişimler ile seyrin belirlendiği; interaktif ve dinamik şekilde gerçek hayatın simüle edildiği bir eğitim aracıdır. Başlangıç durumu senaryosu ve genel işleyişe ilişkin kurallar dışında statik olan bir şey yoktur.

Simülasyon 'board game' formatında işlemekte, katılımcılar birbirleri ile diyalog halinde ve bizzat içerisine dahil olarak süreci deneyimlerken, uygulayıcı/eğitmen gerekli noktalarda yaptığı açıklama, debrief ve yönlendirmelerle eğitim etkinliğini yönetmektedir.

Simülasyonun rekabet eksenli ve interaktif olması, doğal olarak süreci katılımcılar için eğlenceli hale getirmektedir.Konseptin mimarisinde kullanılan açık artırma/eksiltme ihaleleri, gruplar arası işlem imkanları, sürpriz, raslantısallık ve gruplar arası yaptırım hafızası faktörleri eğlence boyutuna ek katkılar sağlamaktadır.
piramit-renme-edgar-dale-1.jpg

GELİŞTİRME HİKAYESİ


Geçen yüzyılın ortalarında Edgar Dale tarafından ortaya atılan öğrenme konisi, temel olarak şu ilkelere vurgu yapmaktadır.

  1. Sürecin içerisinde kullanılan duyu organlarının sayısı arttıkça, öğrenmede etkinlik artmaktadır.

  2. Öğrenmede etkinlik, bizzat kişilerin kendileri tarafından gerçekleştirilen süreçler ile yani, yaparak en üst noktaya ulaşmaktadır.

  3. Basitten karmaşığa,  somuttan soyuta doğru dizayn edilen eğitim faaliyetleri öğrenmede etkinliği artırmaktadır.

  4. Tartışma ve/veya interaktivite içeren süreçler öğrenmede etkinliğe katkı sağlamaktadır.

Kişisel özellikler kaynaklı bir kısım farklılıklar olabilmekle birlikte, iş odaklı yetişkin eğitimi alanındaki on yıllık deneyimimiz, yukarıda bahsedilen temel ilkeleri büyük oranda desteklemektedir.

İş odaklı yetişkin eğitiminde çoğunlukla amaç davranış değişikliği sağlamaktır. Arzu edilen davranışın ortaya çıkmamasının arkasında, motivasyon eksikliği, özgüven sorunu gibi kişisel bir kısım engeller ile bilgi eksikliği, pratik eksikliği benzeri sebepler olabilmektedir.

Yaparak eğitim süreçleri, bilgi eksikliğine getirdiği etkin çözümün yanında, pratik eksikliği ve dolaylı olarak özgüven eksikliği alanlarında da fayda sağlamaktadır. Oyun simülasyon modüllerinin geliştirilmesinin arkasındaki temel itici güç, ifade edilen bu hususlar olmuştur. Bu anlamda oyun simülasyon konsepti yetkinlik gelişiminde en etkili araçlardan birisidir.