KREDİ ANALİZİ

AMAÇ :

İÇERİK :

SÜRE :

Borç veren konumunda bulunan kurum çalışanlarının, karşı tarafın borç değerliliğini finansal ve finansal olmayan verileri birlikte kullanarak analiz edebilmeleri, bu analiz çerçevesinde kredi türünü, teminatını, vadesini, geri ödeme şartlarını ve fiyatını belirleyebilmeleri hedeflenmektedir.

1.   Kredi Analizinin Ana Bileşenleri

 • Finansal Analiz
 • Finansal Olmayan Analiz
 • Kredi İhtiyacının Tespiti
 • Kredi Türü, Vadesi, Geri Ödeme Şartları
 • Risk Analizi
 • Kredinin Teminatlandırılması
 • Kredinin Fiyatı

2.   Finansal Analiz

 • Bilanço
 • Gelir Tablosu
 • Nakit Akışı
 • Finansal Risk Analizi

3.   Finansal Olmayan Analiz

 • Ortak ve Yöneticilerin Moralitesi
 • Ortakların Mal Varlığı ve Borç Analizi
 • Yönetim Kalitesi ve Kapasitesi
 • Sektör ve Genel Ekonomik Konjonktür Analizi
 • Rekabet Konumlandırma Analizi
 • Kreditör İlişkileri ve Kaynak Yaratma Kabiliyeti Analizi
 • 7K Prensibi

4.   Performans Riski Analizi

5.   Kredi İhtiyacı Analizi ve Yapılandırılması

 • Kredinin Türü
 • Kredi Limitleri
 • Kredinin Vadesi
 • Kredinin Geri Ödeme Planı
 • Riske Göre Teminatlandırma
 • Kredinin Fiyatının Belirlenmesi

6.   Proje veya Yatırımın Kredi Analizi

 • Proje veya Yatırıma İlişkin Risklerin Analizi
 • Proje veya Yatırımın Nakit Akım Projeksiyonu
 • Yapılandırma (Tutar, Vade, Geri Ödeme Planı, Teminatlandırma, Fiyat)
 • Periyodik Gözden Geçirme

2-3 gün