FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS

AMAÇ :

İÇERİK :

SÜRE :

Asıl işi finans olmayanların, paranın dili hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlayarak, finansal tablo okuryazarlığı kazanmaları hedeflenmektedir.

1.    Makro Ekonomi ve Finans Sektörü

 • Global ve Local Ekonomi Temel Kavramlar ve Sermaye Hareketleri
 • Türk Ekonomisinin Son 50 Yılının Özeti
 • Finansal Piyasalar ve Finans Sektörü

2.   Finansal Durumun Ana Bileşenleri

 • Varlıklar, Borçlar ve Net Varlık
 • Gelirler ve Giderler
 • Nakit Akışı
 • Risk Analizi

3.   Finansın Yazı Dili

 • Finansal Muhasebe
 • Bilanço
 • Gelir Tablosu
 • Nakit Akım Tablosu

4.    Finansal Tabloların Oluşumundaki Basit Matematik

 • Faaliyetlerle İlgili Nakitin Oluşumu
 • Bilançodaki Döngüsel Bakiyelerin Oluşumu (Stok, Ticari Alacak, Ticari Borç)
 • Faaliyetlerle İlgili Finansman İhtiyacı ve Karlılık İlişkisi
 • Yatırım ve Faaliyetler İçin Toplam Finansman İhtiyacı ve Karlılık İlişkisi

5.   Finansmanda Özkaynak ve Borç Oranının Belirlenmesi

 • Hedef Özkaynak Karlılığı
 • Sermayedarların Kullanımına Kalan Nakit Akışı Üzerinden Getiri
 • Fonlanması Gereken Tutar ve Finansman Maliyeti Arasındaki İlişkinin Özkaynak Karlılığına Etkisi
 • Risk ve Sermaye Arasındaki İlişki
 • Borç Veren Bakış Açısından Sermaye Gereği

6.   Risk Analizi

 • Finansal Riskler (Kredi Riski, Kur Riski, Faiz Riski, Likidite Riski)
 • Finansal Olmayan Riskler (Performans Riski, Stok Değer Düşüş Riski, Varlık Değer Düşüş Riski, Operasyonel Riskler)
 • Riskten Arındırılmış Kazanç
 • Beklenen ve Beklenmeyen Kayıp

7.    Faaliyet Karlılığı Analizi

 • EBIT, EBITDA , EBITDAR
 • Dönemler İtibariyle Faaliyet Karlılığındaki Değişimin Analizi
 • Faaliyetlerde Yapılan Değişimin Finansman İhtiyacı ve Karlılık Üzerindeki Etki Analizi
 • Faaliyetlerde Yapılan Değişimin Risk Seviyesi Üzerindeki Etki Analizi

8.   Paranın Zaman Değeri

 • Faiz ve Paranın Zaman Değeri
 • Faizlendirme ve İskontolama
 • İşlemlerin Basit ve Bileşik Faiz Oranı
 • Nakit Akışlarının Değerlemesi

2 gün