BANKA FİYATLAMA OYUNU SİMÜLASYONU NEDİR?

 
Banka Fiyatlama Oyunu Simülasyonu 'Oyun Simülasyon' konseptinde dizayn edilmiş bir eğitim modülüdür. Vaka/grup çalışması grubundan 'Bankalarda Fiyatlama ve Verimlilik' modülü ile birlikte uygulanır. Portföy ve şube yönetimi yapan banka çalışanlarına yönelik geliştirilmiş bir araçtır.

Board game' formatında, diğer katılımcılarla yüz yüze ve sürekli iletişim halinde işleyen bir simülasyondur. Eşit şartlarda rekabete başlayan gruplar, pazar payı ve karlılıkla ilgili belirlenmiş değerlendirme kriterlerinde diğer gruplar karşısında üstünlük sağlamaya çalışmaktadır.

Katılımcıların bu program sonucunda;

  1. Fiyat – pazar payı – spread – kar arasındaki ilişkiyi daha iyi yorumlayarak yönetebilmeleri,

  2. Bankacılık ürünlerinde açıklanan fiyatlar ile gerçek maliyet ve getiriler arasındaki farkı anlayıp, hesaplayabilmeleri,

  3. Fiyat ile gerçek maliyet/getiri arasındaki farkı hesaplama becerisini kullanarak müşteriye alternatif fiyat teklifleri sunabilmeleri, paket/proje fiyatlaması yapabilmeleri, bu sayede satış becerilerini artırabilmeleri,

  4. Kar ve karlılık anlamında hem kişisel performansını hem takımının performansını  maksimize edebilmek için,  şubeler cari faizleri ve kendi piyasasındaki fiyatlar arasındaki ilişkiyi yorumlayıp, buna uygun iş planı oluşturabilmeleri,

  5. Piyasadaki kredi ve mevduat fiyatlarını belirleyen genel unsurları irdeleyerek, fiyat değişimlerinin neden kaynaklandığını anlayıp, yorumlayabilmeleri,

  6. Genel kredi randımanını artırmaya yönelik riske ve teminata bağlı fiyatlama yapabilmeleri

hedeflenmektedir.

Simülasyon board üzerinde sürerken, grupların aldıkları kararların, karşılaştıkları dışsal gelişmelerin ve ekonomideki değişimlerin etkisi anlık olarak bilgisayara yansımakta ve sonuçlar anlık olarak raporlanmaktadır.

SIK SORULAN SORULAR

 
Bilgisayar ekranında gerçekleşen bir simülasyon mu ?

Banka Fiyatlama Oyunu Simülasyonu 'Board Game' formatında bilgisayar destekli bir simülasyondur. Simülasyonun bilgisayar tarafı uygulayıcı eğitmen tarafından yönetilmekte, katılımcılar bilgisayar ekranı ile uğraşmamaktadır.

Simülasyonda bilgisayar ne işe yarıyor ?
Simülasyona kimler katılabilir ?
Simülasyonda hangi işlemler yapılmaktadır ?
Fiyatlama politikası dışında işlem yok mu ?
Hangi ekonomik veriler değişiyor ?
Simülasyonda hangi riskler var ?