KURUMSAL EĞİTİM DİZAYN SÜRECİMİZ

1

HEDEF KİTLENİN TANIMLANMASI

Eğitim planlanan kitlenin belirlenerek, iş tanımları ile pozisyonları için gerekli bilgi seviyesi ve yetkinliklerin ortaya koyulması

2

HEDEF KİTLEDE ULAŞILMAK İSTENEN NOKTANIN BELİRLENMESİ

Eğitim sonucunda hedef kitlede ulaşılmak istenen bilgi/yetkinlik seviyelerinin ortaya koyulması

3

HEDEF KİTLEDE MEVCUT DURUM TESPİTİ

Hedef kitlenin eğitime konu bilgi ve yetkinlik alanlarındaki seviyelerinin tespiti

4

EĞİTİM MODÜLLERİNİN BELİRLENMESİ

Hedef kitlenin amaçlanan noktaya ulaşmasını sağlayacak, kurumun eğitim deneyimi tercihlerini dikkate alan modül kombinasyonu tespiti

5

MODÜL İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Eğitimde kullanılacak modüllerin içeriklerinin, ihtiyaç ve tercihler çerçevesinde şekillendirilmesi

6

EĞİTİM SONUÇLARININ ANALİZİ

Eğitim sonucunda katılımcılarda ulaşılan sonuçların hedeflenen ile karşılaştırılması, gerekli ise ek aksiyonların planlanması