İLERİ FİNANSAL ANALİZ

AMAÇ :

İÇERİK :

SÜRE :

Temel düzeyde finansal analiz bilgisine ve finansal değerleme yapabilme becerisine sahip katılımcılara, nispeten karmaşık finansal tablolar üzerinde çalışma becerisi kazandıracak, ileri seviye araç ve yöntemlerin aktarılması hedeflenmektedir.

Program sonrası katılımcıların,

 • Fon akım tablosu hazırlayıp analiz edebilme,

 • Fon akımdan nakit akıma geçerek, nakit akım tablosunu hazırlama ve değerlendirebilme,

 • Konsolide finansal tablo hazırlayabilme ve analiz edebilme,

 • Gerçekten sapan durumları tespit edebilme ve gerekli aktarma ve arındırma işlemlerini yapabilme,

 • Firmanın varsa gizli sorunlu alanlarını tespit edebilme ve risk alanlarını belirleyebilme

becerilerini kazanmaları amaçlanmaktadır.

1.  Finansal Analiz Yöntemleri Hatırlatma
 • Yatay Analiz,
 • Dikey Analiz,
 • Rasyo Analizi,
 • Finansman İhtiyacı Analizi,
 • Özkaynak ve Borçluluk Analizi,
 • Karlılık Analizi,
 • Likidite Analizi

2.  Fon Akım Analizi

 • Aktifte Kaynak ve Kullanım,
 • Pasifte Kaynak ve Kullanım,
 • Faaliyetler, Yatırımlar, Finansman ve Ortaklar Kaynaklı Akımlar

3.  Nakit Akım Analizi

 • Fon Akım Analizine Gelir Tablosunun Dahil Edilmesi,
 • Nakit Hareketi Yaratmayan, Özelliği Olan Gelir Tablosu Kalemleri,

4.  Konsolide Tablo Hazırlama ve Analiz
 • İndirilecek Kalemler,
 • Konsolide Analiz

5.  Finansal Tablolardaki Gerçekten Sapma Durumları

 • Kayıtdışı Gelir/Gider ve Varlık/Borç,
 • Firmanın Vergi Ödememe Amaçlı Uygulamaları,
 • Firma Ortaklarının Giderleri ile Firmanın Giderleri Arasındaki Geçişmeler,
 • Firma Ortaklarının ya da Bağlantılı Firmaların Nakit Kullanımı,
 • Gayri Resmi Kar Dağıtımı,
 • Kredi Almaya veya Yatırımcıları Yanıltmaya Yönelik Makyajlama,
 • Gerçek Değerinde Gösterilmeyen/Gösterilemeyen Varlık ve Borçlar

 

6.  Gerçekten Sapan Durumlara İlişkin Aktarma ve Arındırma İşlemleri

 • Fiktif Varlık veya Varlıkların Değerinin Olduğundan Farklı Olması,
 • Gösterilmeyen Borçlar veya Borçların Değerinin Olduğundan Farklı Olması,
 • Fiktif Gelir veya Gelirlerin Değerinin Olduğundan Farklı Olması,
 • Gösterilmeyen Gider veya Giderlerin Değerinin Olduğundan Farklı Olması,
 • Varlıkların Vadesinin Olduğundan Farklı Olması,
 • Borçların Vadesinin Olduğundan Farklı Olması,
 • Gösterilmesi Gereken Kalemlerden Farklı Kalemlerde Gösterilen Bakiyeler,

7.  Aktarma ve Arındırma Sonrası Sorun Tespiti

 • Borçluluk Seviyesinin Değerlendirilmesi,
 • Özkaynak Seviyesinin Değerlendirilmesi
 • Karlılık Seviyesinin Değerlendirilmesi,
 • Likidite Durumunun Değerlendirilmesi,
 • Risklilik Seviyesinin Değerlendirilmesi,
 • Finansman Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi,
 • Sektör/Pazar Gelişiminin Değerlendirilmesi

2-3 gün