FİNANSAL MUHASEBE

AMAÇ :

Finansal muhasebenin temel kavramları ve ilkeleri konusunda bilgi sahibi olup, bir işletmenin yaşamsal döngüsünde ve günlük faaliyetlerinde gerçekleşen gelişmelerin, muhasebese dünyasındaki karşılıklarını ve finansal tablo yansımalarını anlayabilme ve yorumlayabilme becerilerini kazandırmaktır.

İÇERİK :

1. Finansal Muhasebe Süreci

2. Temel Kavramlar

 • Muhasebe Hesabı
 • Tek Düzen Hesap Planı
 • Çift Taraflı Kayıt İlkesi
 • Borç / Alacak Kaydı
 • Hesap Grupları
 • Hesap Dönemi ve Dönemsellik
 • Tahakkuk ve Reeskont
 • Düzenleyici Hesaplar

3. Temel Finansal Hareketlerin Muhasebeleştirilmesi

 • Mal/Hammadde Alım
 • Satış
 • Gelir/Gider
 • Nakit Borç Alma
 • Stok Dışı Varlık Edinme
 • KDV İşlemleri
4. Özelliği Olan Finansal Hareketlerin Muhasebeleştirilmesi
 • Nakit Hareketi Eş Zamanlı Olmayan Gelir ve Giderler
 • Karşılık Ayırma
 • Amortisman
 • Yabancı Para Değerleme İşlemleri
 • Değer Düşüklükleri
 • Reeskont İşlemleri
 • Dönem Sonu İşlemleri
 • Vergi ve Peşin Ödenmiş Vergi İşlemleri

5. Mizan Oluşturma

6. Bilanço ve Gelir Tablosu Oluşturma

SÜRE :

2-3 gün